Szeretném, ha szeretnének

"Egy félig csókolt csóknak a tüze
Lángol elébünk.
Hideg az este. Néha szaladunk,
Sírva szaladunk
S oda nem érünk." - Ady Endre

A vidék még távol esett a modern szellemtől, de Budapesten már izzani kezdett az új korszak parazsa. A milleniumtól a világháború koráig lezajló évek szellemi átalakulásának, erkölcsi válságának, félelmetes ellentétekkel való viaskodásának Ady Endre a legnagyobb hatású költője. Előadásunk az Ő verseire építve öt képben mutat be egy szerelmi történetet, mely párhuzamba helyezi a költő belső érzelmeit és a külvilággal való kapcsolatát.

Szerelem, vágyakozás, beteljesülés és csalódás.

Narráció:
Siklóssy Regina